Polityka prywatności serwisu www.wislanaprzygoda.pl

   1. Informacje ogólne 

  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług związanych z organizowaniem rejsów turystycznych po Wiśle. 

    1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest  EWELINA WOŹNIAK WIŚLANA PRZYGODA z siedzibą w Warszawie, ul. Celulozy 111/ZR1, 04-986, NIP 952 224 14 28 REGON 525356118.

    1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostepnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. 

    1. Dane Osobowe przetwarzane są̨ na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają̨ Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. 

    1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zrachowaniach w następujący sposób:

       • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje 

       • poprzez gromadzenie plików “cookie” [patrz polityka plików “cookie”]. 

     1. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

     1. Dane podane w formularzu są̨ przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

     1. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną̨ sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

     1. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

     1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

     1. W Serwisie mogą̨ pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają̨ niezależnie od Serwisu i nie są̨ w żaden sposób nadzorowane przez serwis auto-kids.pl Strony te mogą̨ posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się̨ zapoznać.


    W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT