Polityka prywatności serwisu www.wislanaprzygoda.pl

 1. Informacje ogólne 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług związanych z organizowaniem rejsów turystycznych po Wiśle. 

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest  EWELINA WOŹNIAK WIŚLANA PRZYGODA z siedzibą w Warszawie, ul. Celulozy 111/ZR1, 04-986, NIP 952 224 14 28 REGON 525356118.
 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostepnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. 
 1. Dane Osobowe przetwarzane są̨ na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają̨ Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. 
 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zrachowaniach w następujący sposób: 
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje 
  2. poprzez gromadzenie plików “cookie” [patrz polityka plików “cookie”]. 
 1. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 2. Dane podane w formularzu są̨ przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 3. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną̨ sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 6. W Serwisie mogą̨ pojawiać się̨ linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają̨ niezależnie od Serwisu i nie są̨ w żaden sposób nadzorowane przez serwis auto-kids.pl Strony te mogą̨ posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się̨ zapoznać.


W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.